etiske regler


 1. Som medlem af Sammenslutningen af Eksaminerede Adfærdsrådgivere (SEA) er man forpligtet til at overholde de love, forskrifter og andre bestemmelser, som til enhver tid er gældende for SEA. Dette gælder også sammenslutningens vedtægter.

 2. Som medlem af SEA er man selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de gældende etiske regler. SEA’s bestyrelse sørger for, at reglerne ligger på sammenslutningens hjemmeside og udsendes til medlemmer pr. mail ved ændringer.

 3. Som medlem af SEA må man ikke drive virksomhed, som skader SEA’s navn eller rygte.

 4. Ved adfærdsrådgivning er hundens velfærd altid i centrum.

 5. Som medlem af SEA forpligter man sig til at basere sin rådgivning på belønningsbaserede trænings- og behandlingsmetoder.

 6. Ved henvendelse fra en hundeejer, hvor medlemmet ikke har mulighed for selv at rådgive henvises så vidt det er muligt til et andet medlem af SEA.

 7. Medlemmet forpligter sig til at give korrekt information med hensyn til egne kvalifikationer.

 8. Medlemmet skal vise respekt overfor kollegaer og videregive korrekte informationer om andre medlemmer af SEA såvel som om SEA.

 9. Medlemmet er via sit medlemskab af SEA forpligtet til løbende at holde sig opdateret fagligt ved at deltage på kurser, foredrag og seminarer.

 10. Medlemmet er forpligtet til at vise respekt såvel overfor kunden som for den aktuelle situation.

 11. Medlemmet har tavshedspligt angående private eller på anden måde følsomme oplysninger, som medlemmet bliver bekendt med i forbindelse med adfærdsrådgivning.

  Tavshedspligten gælder også, selvom medlemmet forlader SEA.


De etiske regler vedtages af generalforsamlingen i SEA.

​​