uddannelse

Alle medlemmer af SEA har gennemgået og har bestået eksamenen på Hund & Trænings adfærdsrådgiveruddannelse.


For at kunne blive optaget på uddannelsen er det et krav, at man har en uddannelse som instruktør og gerne et par års erfaring som hundetræner.


Uddannelsen tager to år (4 semestre) med 40 undervisningsdage. Der afleveres 1 - 2 skriftlige opgaver i hvert semester samt gennemføres mindst en praktisk træning med hund pr. semester. I andet og tredje semester afleverer eleven derudover 21 selvstændige adfærdsbehandlinger med dertil hørende skriftlige behandlingsplaner samt en detaljeret beskrivelse af problemadfærden til underviseren. Uddannelsen afsluttes med et projekt, som består af minimum tre besøg hos en familie med en hund med alvorlige adfærdsproblemer, udarbejdelse af behandlingsplan og en teoriopgave, hvor eleven beskriver strategierne bag den valgte behandling. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig præsentation af opgaven, hvor eleven redegør for de valgte strategier og overvejelser, som han/hun har haft i forløbet.
Under uddannelsen kombineres teori og praksis og samler dermed trådene for alle relevante typer af problemadfærd, så teoretisk viden bliver omsat til praktisk anvendelige færdigheder.


Hovedemnerne i vores uddannelse er:


Indlæringsteori

 • Relevante læringsmæssige sammenhænge for træning og adfærdsrådgivning

Adfærdsanalyse

 • Analyse og udredning af problemadfærd, analyse af i hvilke sammenhænge adfærden viser sig, og udvælgelse og formidling af relevante løsninger

Observation og vurdering af adfærd

 • Hvad gør hunden (hvornår, hvor ofte, hvor længe har det stået på mm.).

Adfærd – etologi

 • Arv og miljø, hundeadfærd kontra ulveadfærd samt relation mellem hund og menneske

Adfærd – hundens sprog og kommunikation

 • Hundens udvikling fra hvalp til voksen hund. Hundens sprog (aggression, frygt, tegn på stress). Racekendskab i relation til den enkelte races karakteristika.

Supplerende behandling

 • Medicinsk behandling, naturpræparater, alternativ behandling, kiropraktor, massør mm.

Problemadfærd

 • Aggressiv adfærd overfor kendte eller fremmede hunde, mennesker eller børn; andre dyr. Forsvar af f.eks. kødben, ejer, liggeplads osv.

 • Frygt (fyrværkeri/skud/høje lyde, fremmede mennesker, børn, fremmede hunde, nye ting/steder, fobier)

 • Alene hjemme problemer/separationsproblemer

 • Stresset adfærd

 • Uhæmmet adfærd

 • Overdreven opmærksomhedskrævende adfærd

 • Trænings- og samarbejdsproblemer

 • Renlighedsproblemer

 • Hyperaktiv adfærd

 • OCD adfærd/tvangsadfærd

​​